สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2024   91  
2 Apr 2024   81  
3 Apr 2024   83  
4 Apr 2024   81  
5 Apr 2024   65  
6 Apr 2024   90  
7 Apr 2024   65  
8 Apr 2024   73  
9 Apr 2024   122  
10 Apr 2024   96  
11 Apr 2024   93  
12 Apr 2024   80  
13 Apr 2024   53  
14 Apr 2024   105  
15 Apr 2024   67  
16 Apr 2024   71  
17 Apr 2024   118  
18 Apr 2024   112  
19 Apr 2024   127  
20 Apr 2024   143  
21 Apr 2024   70  
22 Apr 2024   86  
23 Apr 2024   83  
24 Apr 2024   111  
25 Apr 2024   135  
26 Apr 2024   114  
27 Apr 2024   114  
28 Apr 2024   121  
29 Apr 2024   122  
30 Apr 2024   120