สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2024   123  
2 Feb 2024   162  
3 Feb 2024   148  
4 Feb 2024   142  
5 Feb 2024   160  
6 Feb 2024   89  
7 Feb 2024   126  
8 Feb 2024   66  
9 Feb 2024   90  
10 Feb 2024   73  
11 Feb 2024   113  
12 Feb 2024   73  
13 Feb 2024   123  
14 Feb 2024   117  
15 Feb 2024   138  
16 Feb 2024   116  
17 Feb 2024   102  
18 Feb 2024   110  
19 Feb 2024   91  
20 Feb 2024   58  
21 Feb 2024   77  
22 Feb 2024   95  
23 Feb 2024   108  
24 Feb 2024   99  
25 Feb 2024   75  
26 Feb 2024   84  
27 Feb 2024   102  
28 Feb 2024   108  
29 Feb 2024   152