ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2150 1968

 PLATE HEAT EXCHANGER อุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

       Plate Heat Exchanger เป็นอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นของของเหลวและของเหลวที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ รวดเร็ว และเมื่อรวมกับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ก็สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดเนื้อที่การใช้งานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี เวชภัณฑ์และยา นม รวมไปถึงระบบน้ำเสียในโรงงาน

       หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการโอนความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม คือ Plate Heat Exchanger หรือ PHE ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการโอนความร้อนระหว่างสองสารเคมีหรือสารไหลต่างกัน ผ่านแผ่นที่มีลวดลายรอยพับบนพื้นผิว แต่ละชั้นประกอบด้วยแผ่นโลหะสองแผ่น แผ่นที่อยู่ตรงข้ามกันจะเป็นทางที่สารไหลผ่านไปมา

Plate Heat Exchanger มีความสามารถในการโอนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวติดต่อสูงและสามารถปรับแต่งการผ่านไหลของสารได้ตามความต้องการ ทำให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนอย่างมาก โดยการใช้ Plate Heat Exchanger มีประโยชน์หลายด้าน ไม่เพียงแต่ช่วยในการประหยัดพื้นที่และมีน้ำหนักเบา เพียงเท่านี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เนื่องจากสามารถทำความสะอาดง่าย และยังช่วยลดการสูญเสียของความร้อนในกระบวนการ ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

        นอกจากนี้ Plate Heat Exchanger ยังเป็นที่นิยมในการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย และอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นการใช้งานที่มีความหลากหลายและความสำคัญในการรักษาความสมดุลของกระบวนการอุตสาหกรรม

        ดังนั้น Plate Heat Exchanger เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากในการโอนความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่ช่วยในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความสมดุลของกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญและไม่ควรถูกละเลยในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต

 

PLATE HEAT EXCHANGER

Plate Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger 2

 

    บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด  จำหน่าย Plate Heat Exchanger, Tubular Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น , เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ , ปะเก็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพถ่ายเทความร้อนสูง สั่งผลิตได้รวดเร็ว คุณภาพคุ้มราคา ได้มาตรฐาน

 

Plate Heat Exchanger 4   Plate Heat Exchanger 5

 

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป

SANITARY FITTINGS & VALVES อุปกรณ์วาล์ว ข้อต่อ เเละท่อ

-  PLATE HEAT EXCHANGER เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น